Ondersteuning FAQ

Welke voordelen hebben Lithium-batterijen in vergelijking met gewone batterijen?

Lithiumbatterijen hebben een hoge spanning, een lage zelfontlading een breed temperatuurbereik bewaard en gebruikt worden. Bovendien hebben ze geen geheugeneffect. Dit betekent, dat er geen capaciteitsverlies bij het vaker gedeeltelijk ontladen optreedt, zoals bij nikkel-cadmiumbatterijen het geval is.

Wat wordt bedoeld met zelfontlading?

Zelfontlading is een proces dat onder andere door processen in de elektroden in alle soorten accu's en batterijen optreedt. Hoe sterk de batterij hieronder lijdt, hangt af van het type batterij, met andere woorden, de samenstelling. Bij een bewaartemperatuur van 20 graden Celsius verliest een lithium-ionen-batterij minder dan 2% van zijn lading per maand. Toch wordt aanbevolen om lithiumbatterijen bij lange opslag (van >12 maanden) tussentijds weer tot 50 - 60% van hun capaciteit op te laden om een diepe ontlading te voorkomen.

Wat wordt bedoeld met diepe ontlading?

Diepe ontlading betekent dat de accu wordt gebruikt totdat deze vrijwel volledig ontladen is. Met betrekking tot apparaten betekent dit een gebruik totdat het apparaat zichzelf uitschakelt. Dit kan in het ergste geval bij het weer opladen een volledig verlies van de capaciteit van de batterij veroorzaken. Het is daarom raadzaam om de accu altijd tijdig op te laden. Omdat lithiumbatterijen geen geheugeneffecten hebben, kunt u dit altijd zonder zorgen doen. Kortstondig opladen dient u echter ook hier te vermijden. Maar met uw CHERRY-apparaat is een diepe ontlading vrijwel uitgesloten. Hiervoor zorgt een automatische uitschakeling van het apparaat bij het dalen onder een vastgelegde capaciteitsgrens. U moet er alleen voor zorgen dat u het apparaat tijdig oplaadt, om een diepe ontlading en dus beschadiging door verdere zelfontlading te voorkomen.

Hoe bewaar ik lithiumbatterijen correct?

Als vuistregel voor de juiste bewaartemperatuur geldt de kamertemperatuur. Normaal gesproken een bewaartemperatuur van 15 – 25 graden Celsius optimaal. Om diepe ontlading en mogelijke schade aan de batterij te voorkomen moet de laadtoestand bij langdurige ongeveer 50% - 70% zijn. Vermijd opladen tot 100%. Dit wordt echter automatisch voorkomen dankzij een batterijbeschermingscircuit. Bij bewaartijden van duidelijk meer dan 12 maanden moeten batterijen ter voorkoming van diepe ontlading tussentijds opgeladen worden. Extreme temperaturen en grote temperatuurschommelingen moeten voorkomen worden.

Hoe bereik ik een lange levensduur van mijn accu?

Afhankelijk van het gebruik en het onderhoud (b.v. voorkomen van volledige ontlading, onjuiste opslag, enz.) kunnen lithiumbatterijen tot 3000 laadcycli meegaan. Batterijen gelden als versleten als ze minder dan 75% van hun oorspronkelijke capaciteit hebben.

Hoe bereik ik een lange levensduur van mijn accu?

Een constante laadtoestand tussen 30% en 70% is optimaal voor een lange levensduur. Het is dus niet raadzaam om het apparaat steeds volledig op te laden, omdat hoge ladingen een negatief effect op de levensduur hebben. Daarom is het niet aan te bevelen om apparaten 's nachts op te laden, omdat de batterij hier relatief lange tijd de hoogste lading heeft. Dit geldt ook voor de eerste keer opladen. Ook in dit geval heeft het geen negatieve invloed als u de batterij niet volledig oplaadt. Houd uw apparaat uit de buurt van langdurig en overmatig zonlicht. Dit kan de veroudering van de batterijcellen versnellen en de levensduur negatief beïnvloeden. Ook dient u zeer koude temperaturen bij het bewaren en het gebruik te vermijden. Het gebruik in zeer koude omstandigheden vertraagt de chemische processen in de batterij en verhoogt het energieverbruik daardoor sterk. Dit zorgt ervoor dat de spanning snel en sterk daalt. Dit vergroot het risico op een diepe ontlading en dus een mogelijke beschadiging van de batterij.

To Top