Verontreinigende Stoffen & Duurzaamheid

Verklaring van de fabrikant


EU-richtlijn 2011/65/EU

Met de inwerkingtreding van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU vallen de RoHS-vereisten onder de CE-markeringsverplichting. De richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektronische apparaten. In homogene materialen mogen de volgende grenswaarden voor de genoemde stoffen niet overschreden worden: Lood (0,1 %), kwik (0,1 %), cadmium (0,01 %), zeswaardig chroom (0,1 %), polybroombifenylen (PBB's) (0,1 %), polybroomdifenylethers (PBDE's) (0,1 %)


GB/T 26572-2011

Vergelijkbaar met de RoHS-eisen in Europa moeten ook bij de verkoop van elektrische en elektronische producten tot een spanningsgrens van 1500 V (DC) en 1000 V (AC) de eisen m.b.z. China RoHS in acht genomen worden. De standaard GB/T 26572-2011 specificeert momenteel dezelfde 6 verboden stoffen als de EU RoHS met dezelfde grenswaarden. Er zijn echter verschillen met de EU-richtlijn m.b.t. de documentatie, kenmerking en eventuele uitzonderingen, waarmee rekening gehouden moet worden.Certificeringen


EK1-ITB 2000
ZEK 01.4-08

In de richtlijnen voor de toekenning van het GS-keurmerk bij IT-apparaten wordt o.a. de beperking van PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) in aanraakbare kunststoffen vereist. PAK's kunnen door weekmakeroliën of door roet als zwart pigment in kunststoffen ingebracht worden. Veel PAK's hebben kankerverwekkende, erfelijk materiaal veranderende en/of voor de voortplanting gevaarlijke eigenschappen. Momenteel omvat de beperking door het GS-keurmerk 18 verschillende stoffen. Bij kunststoffen die langer dan 30 seconden tijdens het gebruik aangeraakt moeten worden, is een totale grenswaarde voor alle 18 stoffen van 10 mg/kg gedefinieerd.

To Top