Veiligheid & Ergonomie

De volgende beschreven goedkeuringen en vereisten hebben in het algemeen betrekking op het aspect productveiligheid. Voor IT-apparatuur is hier de internationale veiligheidsnorm IEC 60950-1 (Veiligheid van elektronische apparatuur op het gebied van audio/video, informatietechnologie en communicatietechnologie) van belang en de normenserie voor ergonomie bij invoertoestellen EN ISO 9241-4xx.

Bij de beschreven goedkeuringen gaat het om vrijwillige keurmerken, die ertoe kunnen dienen om wettelijke eisen in bepaalde regio's en landen aan te tonen.


Certificeringen


UL 60950-1

UL (Underwriters Laboratories) is een organisatie in de USA die al in 1894 opgericht werd op instigatie van de brandverzekeraars om voor elektrische apparaten keuringsvoorschriften te definiëren en deze volgens deze te keuren. Als basis voor de keuring van IT-apparatuur dient de standaard UL 60950-1 die de eisen aan elektrische veiligheid voor IT-apparatuur definieert. Hieronder vallen dan ook eisen aan materialen met betrekking tot thermische stabiliteit, isolerend vermogen en ontvlambaarheid.


EK1-ITB 2000

GS (Geprüfte Sicherheit) is een Duits keurmerk dat door diverse keuringsinstanties zoals VDE, TÜV Rheinland of UL kan worden toegekend. Als basis voor het toekennen van het keurmerk dienen de toekenningsspecificaties EK1 / ITB-2000. Deze toekenningsspecificaties worden jaarlijks door verschillende keuringsinstanties bijgewerkt en evt. uitgebreid. Onder andere wordt hierin naar standaards m.b.t. de productveiligheid zoals EN 60950-1 of ergonomie zoals DIN EN ISO 9241-4xx verwezen. De GS- testspecificaties zijn gepubliceerd op de website van de ZLS www.zls-muenchen.de onder de rubriek Erfahrungsaustausch/EK1.Verklaring van de fabrikant


""Beeldschermen- en kantoorwerkplekken – Leidraad voor de vormgeving""

Deze leidraad van de Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), voorheen BGI650, concretiseert de veiligheidstechnische, gezondheids-, ergonomische en bedrijfspsychologische eisen aan de vormgeving en het gebruik van beeldschermapparatuur. Deze eisen overtreffen deels de eisen van een GS-keuring. Het DGUV-keurmerk is een keurmerk van de beroepsvereniging om de naleving van de BG-beginselen te bevestigen. Dit wordt echter voor IT-apparatuur niet langer door de VBG toegekend. De keuring van IT-apparaten werd in 2006 beëindigd. De bevestiging van deze eisen kan daarom alleen nog door de fabrikant zelf gedaan worden.

To Top