Elektromagnetische compabiliteit

De volgende goedkeuringen zorgen er in de betreffende landen voor, dat elektronische producten slechts een beperkte hoeveelheid elektromagnetische interferentie uitstralen. Enkele van deze goedkeuringen stellen ook eisen aan de storingsimmuniteit (elektromagnetische robuustheid) van elektronische producten. De internationale standaards CISPR 32 (interferentie-emissie) en CISPR 24 (interferentie-immuniteit) dienen wereldwijd als basis voor nationale normen die als vereisten van de goedkeuring door het betreffende land dienen.

Bij de beschreven vereisten gaat het vaak om wettelijke minimumeisen waaraan verplicht voldaan moet worden. Bovendien voldoen onze producten ook aan hogere eisen om bijv. ook aan de eisen in industriële omgevingen te voldoen.


Conformiteitsteken gebaseerd op verklaringen van de fabrikant

Door het in deze paragraaf vermelde conformiteitsteken bevestigt een fabrikant de overeenstemming van het gekenmerkte product met de geldende richtlijnen en wetten van de betreffende landen en regio's. Om te waarborgen dat de relevante vereisten nageleefd worden, is het gebruikelijk om de markt door een regionale instantie te bewaken.


EMC-richtlijn en RED-richtlijn

Als basis voor de bevestiging van de EMC-richtlijn worden de Europese standaards EN 55032 (elektromagnetische compatibiliteit) en EN 55024 (storingsimmuniteit) gebruikt. CE is in Europa verplicht.


CFR 47 Part 15; Subpart B (Unintentional Radiators)

FCC (Federal Communication Commission) is een onafhankelijke autoriteit in de USA die o.a. de eisen in de FCC-richtlijn CFR 47 FCC Part 15 definieert. Deze richtlijn beschrijft de eisen en de grenswaarde voor de storingsemissie van elektronische producten. FCC is in de USA verplicht.


ICES-003 „ITE – Limits and methods of measurement”

IECS-003 is een Canadese richtlijn van de Canadese autoriteit Industry Canada. Deze richtlijn definieert de eisen aan de storingsemissie van elektronische producten, vergelijkbaar met de eisen onder de FCC. De richtlijn verwijst naar de Canadese standaard CAN/CSA CISPR 22. ICES-003 en is in Canada verplicht.


Radiocommunication Act 1992 (Section 182)

Het RCM-teken is een conformiteitsmerkteken waardoor de fabrikant het naleven van de wettelijke eisen m.b.t. de elektromagnetische eisen in Australië en Nieuw-Zeeland bevestigt. Als basis voor de bevestiging van de eisen dient de standaard AS/NZS CISPR 22 (Storingsemissie) RCM is in Australië en Nieuw-Zeeland verplicht.Certificeringen

Bij certificeringen worden de testresultaten door een derde onafhankelijke instantie bevestigd.


VCCI Technical Requirements V-3

VCCI is een vereniging in Japan die de eisen aan de storingsemissie van IT- producten definieert. Deze zijn voornamelijk gebaseerd op de internationale standaard CISPR 32 (storingsemissie). VCCI is een vrijwillig keurmerk voor de Japanse markt. De marktbewaking wordt ook door VCCI uitgevoerd.


CNS 13438

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection) is een autoriteit in Taiwan die onder andere nationale standaards ontwikkelt en certificerings- en testdiensten aanbiedt. De standaard CNS 13438 definieert meetmethoden en grenswaarden m.b.t. de storingsemissie van IT-apparaten. De metingen moeten door een geaccrediteerd laboratorium in Taiwan uitgevoerd worden.


KCC

KCC (Korea Communication Commission) is een autoriteit in Zuid-Korea die soortgelijke taken als de FCC in de USA uitvoert. De autoriteit definieert o.a. de eisen m.b.t. de storingsemissie en storingsimmuniteit van IT-apparatuur in de Electrical Communication Basic Law. De certificering van de apparaten gebeurt direct door de autoriteit in Korea volgens de lokale standaards KN 32 / KN 35.

To Top